2012/10/05

magyarország


Filmed in Hungary, 2011.

Magyarországhttps://vimeo.com/50848033stills from film : 

2011/11/03

Pan Filip

Filip z Sanoka, tutaj już po przeprowadzce do Krakowa i pracy w kilku modnych miejscach. W jednym z takich miejsc poznaliśmy się trzy lata temu. Połączyły nas głownie około poranne powroty, zbieranie szkła, uniki, zaniki osobowości, potem powroty. Historyk sztuki, fanatyk średniowiecza, jak widać wypatruje zmian. Mówi, że znalazł i widzimy się w Oslo w styczniu, oby.

It is Filip from Sanok. Here already after moving to Cracow and work in a few fancy places. In one of them we met three years ago. Returns around early mornings, collecting glass, dodges, athropy of personality, then returns again connected us mainly. Art Historician, medieval fantic and lover, as seen he looks out of changes. Said that just found and will see each other in Oslo on January, hope so.